Werken bij ons

Binnen Van Tilburg Energie Design vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de volgende kerncompetenties bezitten:
Betrokken, Flexibel, Professioneel, Klant loyaal, Proactief en Vernieuwend.

“De techniek staat nooit stil, maar kijkt vooruit naar de toekomst. Doordat de techniek blijft groeien kunnen ook wij, energiedesigners, blijven innoveren en groeien.” Een bedrijfsvisie waarbij wij goed gekwalificeerde en technische vakmensen de ruimte geven tot zelfontplooiing en verantwoordelijkheid. Ons doel is het creëren van teams waarbij de klant centraal staat. Hierbij liggen de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden in het team in plaats van het traditionele ‘top-down’-denken.
Lees meer over onze visie en de historie van het bedrijf.