Beoordelen bij zelforganisatie - Maaike vertelt..

11-04-2019

Maaike Sikkema studeert Human Resource Management aan de HAN in Nijmegen en is momenteel bezig met haar afstudeerstage bij ons. Van Tilburg Energie Design is overgestapt van een hierarchisch organisatiemodel naar een model van zelforganisatie, waarbij wordt samengewerkt in teams en de klant leidend is.

Maaike onderzoekt welke beoordelingssystemen het beste passen binnen zelforganiserende teams en zal een advies uitbrengen over een passend beoordelingssysteem voor Van Tilburg.

Wij vragen Maaike waarom zij gekozen heeft voor het HR-vak en wat haar eerste onderzoeksresultaten zijn met betrekking tot het beoordelen van medewerkers.

Wat is het leukste aan jouw vak?
De combinatie van mensen en organisatie vind ik interessant. Het is een mooie taak om ervoor te zorgen dat jouw collega's zich op hun plek voelen binnen de organisatie. Ik werk graag in een organisatie waar ook echt oog is voor de mensen en waarbij het personeel geen nummer is. Dat werkt niet voor mij. 

Hoe ziet jouw leven er in de zomer van 2019 uit?
Dan ben ik als het goed is klaar met m'n studie, maar wat ik daarna ga doen is voor mij nog een raadsel. Waarschijnlijk ga ik verder studeren; ik wil graag nog een master volgen. Dit wordt een master op het gebied van Arbeidsrecht of ik ga voor de studie International Business: Organisation, Management, Change and Consultancy. Dit zijn twee totaal verschillende studies, maar allebei erg interessant! Over een jaar of twee verwacht ik dan echt aan het werk te gaan.

Je bent met een interessant onderzoek bezig. Wat houdt zelforganisatie precies in?
Bij zelforganiserende teams staat de klant centraal. Er wordt gewerkt binnen kaders en niet volgens strakke regels. De directie is verantwoordelijk voor de strategie en stelt organisatiedoelen vast. De teams hebben binnen deze kaders de verantwoordelijkheid en zij nemen ook de beslissingen. Iedereen wordt op zijn eigen kracht ingezet.

Interessant. Wat zijn de voor- en nadelen?
Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je effectief werkt door de korte lijnen. Verder is de betrokkenheid van medewerkers groot, doordat ze meer bewegingsvrijheid hebben. Er zijn wel een aantal spelregels waar je je aan moet houden om succesvol te zijn. Zo moet er transparant gewerkt worden en moet je elkaar aan durven te spreken op gedrag.

Critici zijn van mening dat je faalt in leiderschap, doordat je geen managers in een organisatie hebt. Onterecht vind ik. Leidinggeven is juist een rol die, binnen de teams, opgepakt wordt door diegene die daar het meeste talent voor heeft. 

Hoe kijk jij aan tegen beoordelingssytemen?
Ik vind dat er altijd heel negatief gekeken wordt als het woord 'beoordelen' valt. Vroeger werd dit echt gezien als het 'veroordelen' van de mensen in je team, maar het nieuwe beoordelen gaat veel meer over de ontwikkeling en doelen van medewerkers. Mensen zouden niet zo bang moeten zijn voor beoordelingen. Het is voor jezelf. Stel je open en je zult zien dat dit je ontwikkeling ten goede komt!

Kun je al iets zeggen over de uitkomsten van je onderzoek?
Ik heb het plan van aanpak klaar en ik ga me richten op het ontwikkelingsgericht beoordelen. Hierbij worden vooraf haalbare ontwikkelingsdoelen vastgesteld om vervolgens te kunnen beoordelen. Dit past goed binnen de cultuur van Van Tilburg. Welk systeem daar het beste bij past weet ik pas aan het einde van mijn stageperiode, nadat ik alle onderzoeken heb afgerond.

Heb je nog een laatste tip als het gaat om beoordelingen?
Ga uit van je eigen krachten! Waarom zou je bang zijn voor een slechte beoordeling, terwijl je weet dat je goed gepresteerd hebt.

 

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt