Ventilatie in een klaslokaal

08-06-2020

Waar mensen samenkomen is het altijd belangrijk om te ventileren. Mensen vervuilen nu eenmaal de lucht. Door te ademen stoot je onder andere vocht en CO2 uit, wat leidt tot vervuiling van de binnenlucht. 

Vele studies onderzoeken momenteel welke rol ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Er is aangetoond in studies (samengevat door Bba Binnenmilieu en TVVL/Rehva) dat het besmettingsrisico flink afneemt indien er veel geventileerd wordt. De CO2-concentratie wordt hierbij als graadmeter genomen. CO2 is relatief eenvoudig en goedkoop te meten. Wanneer de CO2-concentratie beneden de 800 ppm blijft wordt aangenomen dat de lucht schoon genoeg is.

Ter illustratie is voor een standaard leslokaal met 25 leerlingen en 1 leerkracht een aantal scenario’s doorgerekend. Het verloop van de CO2-concentratie is hierbij als graadmeter voor de binnenluchtkwaliteit genomen: hoe hoger de CO2-concentratie, hoe meer de binnenlucht is vervuild.

In een klaslokaal met alleen raamventilatieroosters vervuilt de lucht al snel (paarse lijn). Na een kwartier wordt de grens “Frisse Scholen” bereikt en binnen 10 minuten de CO2-marker waarin het risico groter wordt dat een eventueel virus via de lucht overgedragen kan worden. Na afloop van het lesuur is de tijd te kort om het gehele lokaal weer gevuld te krijgen met schone lucht. Het volgende lesuur wordt op een hogere vervuilingsgraad gestart. Enz.. Zelfs met maximale spuiventilatie door alle ramen open te zetten (paarse stippellijn).

Wanneer tijdens de les alle valramen geopend blijven, is er voldoende ventilatie om aan “Frisse Scholen” te voldoen (groene lijn). Ook dan wordt na ongeveer een kwartier de CO2-marker van 800 ppm bereikt. Door maximaal te ventileren -ramen en deuren open- tussen de lessen wordt dit moment iets uitgesteld (groene stippellijn).

Om in dit leslokaal onder de grens van 800 ppm (de CO2-marker voor het beperken van het risico op verspreiding van het coronavirus door de lucht) te blijven kan het lokaal slechts bezet worden door 16 leerlingen en 1 leerkracht met maximale ventilatie (gele stippellijn). Of 6 leerlingen en 1 leerkracht in geval er alleen maar raamventilatieroosters zijn en de ramen niet open kunnen (blauwe lijn).

Onderstaande grafiek laat het verband zien tussen het aantal leerlingen inclusief leerkracht en de hoeveelheid verse ventilatielucht benodigd om aan de grens van 800 ppm CO2 te voldoen.

Dit theoretische voorbeeld toont een standaard klaslokaal. Een soortgelijke grafiek kan gemaakt worden van ieder ander gebouw. Het illustreert duidelijk het verband tussen het aantal aanwezigen, de verblijfstijd en ventileren met schone buitenlucht.

Door het plaatsen van een CO2-meter met indicatielampjes (“stoplicht”) krijg je een goed beeld van de luchtkwaliteit in de ruimte. Hierop kun je anticiperen door bijvoorbeeld de ruimte te verlaten of extra te laten luchten. Vooral voor gebouwen zonder of beperkte mechanische ventilatie is dit een goed hulpmiddel.

Meer informatie over ventileren vind je in ons blog over ventilatie.

 

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt