Energieakkoord

In september 2013 sloot de Sociaal Economische Raad het energieakkoord voor duurzame groei af.

Eén van de belangrijke doelstellingen in het akkoord is om met elkaar een extra bijdrage te leveren aan energiebesparing. De afspraak in het energieakkoord is om 'erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing’ te introduceren. Deze lijsten geven invulling aan een wettelijke verplichting die al sinds 1993 bestaat.

  • energie akkoord

Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 2008 staat de verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De verplichting houdt in dat de verbruiker alle maatregelen moet nemen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
  • Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.
  • Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.
  • Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Alleen bedrijven met een bepaald energieverbruik dienen zich te houden aan de verplichtingen opgenomen in het activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning. Bedrijven kunnen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld: kleingebruikers, middelgebruikers en de grootgebruikers.

Verbruik

Kleinverbruiker
Voor kleinverbruikers zijn er geen maatregelen over het besparen van energie opgenomen in het activiteitenbesluit en in de omgevingsvergunning. Wel wordt in gesprekken met deze bedrijven energiebesparing en het treffen van maatregelen gestimuleerd.

Middelgrote verbruiker
Bij middelgrote verbruikers beoordeelt het bevoegd gezag of alle rendabele maatregelen zijn genomen. Als dit niet het geval is, kan het bevoegd gezag een haalbaarheidsonderzoek naar specifieke maatregelen eisen.

Grootverbruiker
Ten slotte geldt voor grootverbruikers dat het bevoegd gezag een energieonderzoek kan eisen. Het bedrijf toont daarin aan dat alle rendabele maatregelen zijn genomen of wanneer welke maatregel wordt genomen (fasering van maatregelen).

  • Energieverbruik
  • Energiebesparing

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten soms ook voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Hoe zit dat? Een onderneming met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft te maken met de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Er moet dan door de onderneming een energie-audit uitgevoerd worden.

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

De milieuregels die gelden zijn opgenomen in het activiteitenbesluit, meer informatie hierover vindt op www.infomil.nl, het kenniscentrum voor de praktische uitvoering van het omgevingsbeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt