Energieadvies op maat

"Onze installaties maken het verschil"

 

Het klimaatakkoord, de energietransitie, digitalisering. Er verandert een hoop in Nederland. De installatiebranche speelt hierin een hoofdrol. Door slimme technieken toe te passen zijn wij in staat het energieverbruik terug te dringen en controle hierop uit te oefenen.

 

Trias Energetica

Een groot aantal energiebesparende maatregelen heeft betrekking op onze installaties. In een energiestudie brengen wij de totale energiebehoefte in kaart, zowel bouwkundig als technisch. Dit doen we volgens het driestappenmodel van Trias Energetica.

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.

2. Maximaal gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind, water, zon en restwarmte.

3. Voor de resterende behoefte, fossiele brandstoffen inzetten met een zo hoog mogelijk rendement.

  • Trias Energetica
  • Energieadvies op maat - Van Tilburg Energie Design

Optimaal binnenklimaat

Naast het verlagen van het energieverbruik geven we advies over het comfort. Een optimaal binnenklimaat levert een positieve bijdrage aan het prestatievermogen en de gezondheid van medewerkers.

We brengen de totale energiebehoefte in kaart en kijken verder dan onze installaties. Het volledige gebouw wordt in kaart gebracht, zowel bouwkundig als technisch. Ons uitgangspunt is: meer isolatie, minder installaties.

Terugverdientijd

Bij onze adviezen houden we rekening met een terugverdientijd die valt binnen de levensduur van de installatie. Het uitgangspunt van de energiebesparingsplicht in de Wet Milieubeheer is 5 jaar of minder.

Dit zijn de meest eenvoudige maatregelen die zich snel terugverdienen. Ingrijpende maatregelen worden financieel aantrekkelijker door subsidies of belastingvoordelen. Prijsdifferentiaties in energie én slimme installaties zorgen voor een lagere TCO (total costs of ownership).

 

 

  • Energieverbruik
  • Energieverbruik

Energieadvies op maat

We maken een op maat gemaakt rapport. Aan de hand van de doelstellingen geven we een advies. Hierbij houden we rekening met de huidige wet- en regelgeving en toekomstige veranderingen.

Voor meer informatie neem contact op met Bas Peeten via bas@vantilburgbv.nl.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt