Energietransitie

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad.

Het kabinet heeft in juni 2019 gepubliceerd welke maatregelen in Nederland getroffen worden om de energietransitie vorm te geven. Lees het gehele klimaatakkoord.

Wet Mileubeheer

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Vanaf juli 2019 is de wet uitgebreid en zijn bedrijven en instellingen verplicht om hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. 

Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) gebruikt. Deze geeft per bedrijfstak de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder weer. Vervolgens dien je om de vier jaar alle genomen maatregelen te rapporteren. 

Aangezien veel van deze erkende maatregelen betrekking hebben op onze installaties geven we je graag advies over deze energie- en informatieplicht. We kunnen zelfs de gehele informatieplicht voor je uit handen nemen.

  • energie akkoord
  • Energiebesparing

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en besparingsmogelijkheden van een onderneming. Organisaties met meer dan 250 FTE of een jaaromzet die hoger ligt dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, zijn verplicht deze energie-audit uit te voeren.

Voor bedrijven en organisaties die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie geldt de auditplicht niet. Ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Meer informatie hierover vind je op www.infomil.nl of www.rvo.nl.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt