van Tilburg

Idee- & conceptfase

"Maak vooraf slimme keuzes"

Wilt u samen met ons een gezond, comfortabel en exploitabel gebouw realiseren, wat ons streven is, dan is het van essentieel belang dat wij tijdens de ideefase aan tafel zitten.

Wij brengen architectuur, bouwfysica en techniek in balans.

U als gebruiker staat centraal

Sleutelbegrippen voor de gebruiker zijn gezondheid en behaaglijkheid. Voor de eigenaar moet het gebouw exploitabel en zo energie-efficiënt mogelijk zijn.

Maar wat is behaaglijkheid eigenlijk? Een aangename temperatuur natuurlijk, maar daar houdt het niet op. In de menselijke beleving spelen vele parameters een rol. Dynamische factoren zijn hierbij bepalend. Zowel interne als externe factoren bepalen de behaaglijkheid van uw gebouw. 

  • Levenscycluskostenanalyse

Levenscycluskosten-analyse

We willen u een compleet beeld geven van de totale levenscycluskosten van uw gebouw. Daarom maakt Van Tilburg Energie Design op basis van de gebouwsimulatie een levens-
cycluskosten-analyse. Vooraf kunnen we diverse scenario’s voor u uitwerken die u kunt gebruiken als gedegen onderbouwing bij de besluitvorming. Door keuzes in bijvoorbeeld materiaal, techniek, energie en duurzaamheid maakt het rekenmodel verschillende scenario’s inzichtelijk.

De levenscycluskosten-analyse is ook te gebruiken als er een meerjarenonderhoudsplan gemaakt moet worden. Wij bieden een doorkijk naar de toekomst. Zo weet u écht waar u aan toe bent.

"Denk nu al na over uw exploitatiekosten".

3D gebouwsimulatiemodel

Een essentiële hoeksteen voor energiedesign is de thermodynamische simulatie van een gebouw en de techniek. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw  is het mogelijk om door middel van ons unieke simulatiemodel de energie-efficiëntie van verschillende ontwerpen te vergelijken.

Wij maken van de gebouwen een 3D-model dat alle ruimtes en gebruikte zones integraal en dynamisch bekijkt. Dit betekent dat voor elke ruimte het klimaat, comfort en energieverbruik over een heel jaar per uur gesimuleerd en geanalyseerd wordt.

Simulatie zorgt voor duidelijkheid en efficiëncy.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt