Invoering BENG-eisen uitgesteld

16-01-2020

Deze week werd bekend dat de invoering van de nieuwe BENG-eisen in het bouwbesluit wordt uitgesteld van 1 juli 2020 naar begin volgend jaar. Vanaf 1 januari 2021 dienen alle nieuwbouwprojecten en grote renovaties te voldoen aan de opgestelde BENG-eisen.

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. De term is afkomstig van de Europese EPBD-richtlijn (Energy Performance of Building Directive) en gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken.

In plaats van de huidige EPC-eisen is BENG vanaf volgend jaar leidend in het bouwbesluit.

De energieprestatie van een gebouw wordt bij BENG uitgedrukt in drie indicatoren, waaraan het gebouw dient te voldoen. Er is dus geen compensatie mogelijk tussen de indicatoren, wat nu wel het geval is.

  1. Energiebehoefte

Hierbij wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling bij elkaar opgeteld. Een optimale kwaliteit van de gebouwschil is hierbij cruciaal. De ligging van het gebouw, de vorm, de verhouding glas ten opzichte van muren, kierdichting en isolatie zijn belangrijke factoren. Er wordt uitgegaan van een vast ventilatiesysteem. Een kwalitatief hoogwaardige schil met goede isolatie en kierdichting wordt gegarandeerd in BENG 1.

  1. Primair fossiel energieverbruik

Dit is het totaal aan verwarming, koeling, ventilatie, warmtapwaterbereiding, verlichting en ventilatie dat nodig is voor het gebouwgebonden energieverbruik. De opwekking van hernieuwbare energiebronnen, zoals een PV-installatie, wordt hierbij van het primair energieverbruik afgetrokken. Bij BENG 2 wordt het energieverbruik van systeemverliezen, hulpenergie en het rendement van de opwekkers ook meegenomen. Een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt hiermee gestimuleerd. 

  1. Aandeel hernieuwbare energie

Dit aandeel wordt als percentage weergegeven van het totale energieverbruik. Hernieuwbare energie is afkomstig van o.a. een warmtepomp, zonneboiler,  biomassa, windenergie en zonnepanelen. Als BENG 2 gelijk is aan 0, dan is BENG 3 per definitie 100%.

Afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw is een set met BENG-eisen opgesteld. Voor een schoolgebouw geldt bijvoorbeeld een maximale energiebehoefte van 190 kWh per M2 per jaar (BENG 1). Het primair fossiel gebruik dient minder dan 70 kWh per m2 per jaar te zijn (BENG 2) en het aandeel hernieuwbare energie dient tenminste 40% te bedragen.

Voor meer informatie neem contact op met Erwin Smits via erwin@vantilburgbv.nl.

 

 

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt