Onderhoud gebouwautomatisering

21-07-2020

Onze installaties worden steeds complexer en zijn steeds vaker voorzien van intelligente gebouwautomatisering. Het is van belang om de juiste meet- en regelsystemen aan te brengen, zodat de prestaties van de installaties optimaal zijn. Een goede regeling zorgt voor het gewenste comfort, de juiste prestaties van de diverse installatieonderdelen en voor een zo laag mogelijk energieverbruik.

Het is dan ook noodzakelijk om, naast het reguliere onderhoud aan de installaties, periodieke controles uit te voeren op de meet- en regeltechniek. Zo dient er gekeken te worden of alle parameters optimaal ingesteld staan en er geen afwijkingen zijn, of storingsmeldingen automatisch worden gemeld en of de pompen en regelkleppen juist worden aangestuurd. Meer regeltechniek betekent ook meer software en beveiliging. Daarom adviseren we om software-updates en beveiling-inspecties ook mee te nemen in het periodieke onderhoud.

Meet- en regeltechnisch onderhoud voeren wij, afhankelijk van de complexiteit van de installaties, één keer per jaar uit. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een rapportage opgesteld, met mogelijke verbetervoorstellen. Deze worden samen met de klant besproken.

Voor meer informatie over het onderhoud aan gebouwautomatisering neem contact op met Frenk Peeters via frenk@vantilburgbv.nl.

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt