Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

17-12-2020

Alle schoolgebouwen in Nederland moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Uit het eerder uitgevoerde onderzoek van het Coördinatieteam Ventilatie op Scholen blijkt dat minstens 11% van alle schoolgebouwen niet voldoet aan deze eisen.

De overheid stelt daarom ruim 100 miljoen euro beschikbaar om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Dit bedrag is het eerste deel van een groter subsidiepakket. In totaal heeft het kabinet 360 miljoen euro uitgetrokken voor een beter binnenklimaat in schoolgebouwen.

Gemeenten kunnen deze Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) aanvragen voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Vanaf 4 januari tot en met 30 juni 2021 kunnen aanvragen ingediend worden. De aanpassingen moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 dient het project afgerond te zijn.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten ventilatiesystemen na aanpassing voldoen aan de volgende eisen:

  • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012.
  • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vanaf 1 april 2012.
  • Schoolgebouwen moeten voorzien worden van kooldioxidemeters in iedere klaslokaal.
  • Er moet een energieregistratie- en bewakingssysteem zijn met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De subsidie kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

Kijk voor meer informatie over de SUVIS op de website van RVO Nederland of neem contact op met een van onze verkoopadviseurs via 077 -398 8040. 

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt