Ventilatie-check voor schoolgebouwen

09-10-2020

In augustus is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht, met als doel: Inventariseren of Nederlandse schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke eisen rondom ventilatie. Deze wettelijke eisen staan in het Bouwbesluit, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen gebouwen vóór en ná 2012.

Voor bestaande bouw vóór 2012 geldt een ventilatiedebiet in klaslokalen van 12,4 m3/h per persoon. Bij scholen die later gebouwd zijn dient er per persoon 30m3 verse lucht per uur in de ruimte te komen.

Uit onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam blijkt dat op dit moment niet alle scholen voldoen aan deze wettelijke normen. Scholen die nu nog niet voldoen, zijn verplicht dit aan te pakken. Dat stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op de korte termijn kunnen eenvoudige maatregelen genomen worden voor voldoende frisse lucht in de klaslokalen. Zo kun je voldoende ventileren door
het openen van ramen en deuren en de pauzetijden tussen de lessen door te verruimen. Op het moment dat je met minder leerlingen in een klaslokaal zit, heb je ook minder verse lucht nodig.

Het ministerie heeft voor de lange termijn 360 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee scholen hun ventilatiesystemen structureel op orde moeten gaan brengen. De minister geeft schoolbesturen drie jaar de tijd om de ventilatie op orde te krijgen. De overheid financiert 30% van de kosten, de overige 70% komen voor rekening van de scholen. 

Van Tilburg Energie Design biedt de mogelijkheid aan scholen om een onderzoek uit te voeren en een berekening te maken met betrekking tot de luchtkwaliteit binnen de gehele school. Per ruimte wordt bekeken wat de huidige manier van ventileren is en of dit voldoende is volgens de normen van het Bouwbesluit. In overleg met de scholen wordt een advies opgesteld over hoe ruimtes het beste geventileerd kunnen worden. Wanneer de luchtkwaliteit onvoldoende is wordt een plan gemaakt, met de benodigde aanpassingen en eventuele kosten, om er uiteindelijk voor te zorgen dat er genoeg ventilatie in een ruimte is. Samen wordt naar een passende structurele oplossing gekeken, die ook in de wintermaanden voor voldoende en comfortabele ventilatie zorgt. 

Voor zeven scholen van Stichting LVO heeft Van Tilburg Energie Design onderzoek gedaan naar de ventilatie. Stichting LVO heeft nu voor elke school een duidelijk beeld van de ventilatiekwaliteit. Zowel de lokalen, aula’s als de gangen zijn meegenomen in de berekeningen. De uitkomsten zijn weergegeven in een rapport en kunnen gedeeld worden met het onderwijspersoneel, leerlingen en hun ouders.

Een klaslokaal met frisse lucht zorgt voor goede leerprestaties en minder ziekteverzuim. Het is volgens het RIVM nog onduidelijk in welke mate ventilatie helpt om besmettingen te voorkomen. Wel staat vast dat ventileren helpt bij het beperken van luchtweginfecties en noodzakelijk is voor een gezond en prettig binnenklimaat.

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt