Raayland College

In 2023 hebben we diverse projecten gerealiseerd bij het Raayland College in Venray. Zo hebben we een bouwdeel afgekoppeld, meerdere verbouwingen gedaan en zijn we gestart met de renovatie van een vleugel. Daarnaast hebben we projecten op de planning staan die in 2024 worden uitgevoerd. 

Afkoppelen bouwdeel C

De huisvesting van het Raayland College is te ruim ten opzichte van de huidige en toekomstige ruimtebehoefte en ‘bouwdeel C’ (het voormalige Boschveldcollege, bouwjaar 1969) is aan het einde van haar levensduur. Daarom is dit deel afgekoppeld van gebouw A en B en inmiddels gesloopt.

Verbouwing bouwdeel A en B

Door de afkoppeling van gebouw C was er de noodzaak in gebouwdeel B een aantal wijzigingen door te voeren. De specifieke vormen van onderwijs die voorheen in bouwdeel C werden gegeven zijn ondergebracht in bouwdeel B. Hiervoor zijn lokaalindelingen gewijzigd en daarbij hoorden onder andere deze werkzaamheden:

  • Demonteren en herplaatsen van radiatoren, toiletten, gootstenen, boilers en overige installatie-onderdelen;
  • Vernieuwen hydrofoor installatie;
  • Aanpassen van bestaande ventilatie installatie;
  • Divers leidingwerk afkoppelen;
  • Aansluiten van specifieke onderwijsgerelateerde installatiecomponenten, zoals zuurkasten en practicum meubels.

Renovatie en verduurzaming van bouwdeel C5

In 2023 zijn we gestart met het renoveren van bouwdeel C5. Bouwdeel C5 is het enige bouwdeel van het voormalige C gebouw dat niet gesloopt is. Het was gewenst om deze vleugel inzetbaar te maken voor het Agora onderwijs. Een specifieke vorm van onderwijs die behoefte heeft aan open leerpleinen. Tot de werkzaamheden behoorden de installatietechnische renovatie van gebouwdeel C5. Hierbij kwamen we in bouwteamverband tot een technisch ontwerp (TO) en een voorbereiding van de uitvoering, gevolgd door de realisatie van het werk.

We waren bekend met de bestaande installaties, wat van pas kwam tijdens de engineeringsfase. In de engineeringsfase hebben we kennis van de bestaande installatie gecombineerd met onze expertise en voorstellen op het gebied van installatietechniek visueel gemaakt. Samen met het bouwteam resulteerde dit in een goed en gedragen integraal ontwerp dat voldoet aan de eisen zoals gesteld door het Raayland. Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat het binnenklimaat aansluit bij het door Raayland gewenste leerklimaat en voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen. Een comfortabel binnenklimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot de professionals waar wij in de toekomst hopelijk een beroep op kunnen doen.

Verbouwing bouwdeel F

In 2024 start de verbouwing van Gebouw F om zo ruimte te bieden aan Praktijkonderwijs (onderwijs PRO). Een eigen leeromgeving voor een leerstroom die gericht is op het opdoen van praktijkervaring door écht bezig te zijn. 

Lees meer
Lees minder
Raayland College

“Het binnenklimaat sluit aan bij het door Raayland gewenste leerklimaat en voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen.”

Arjan Peeters

Verkoopadviseur

Opdrachtgever Stichting LVO
Locatie

Venray

© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creëert & LR Internet