Wij stellen voor al onze klanten een onderhoudscontract op. Hierin vermelden wij welke werkzaamheden wij verrichten om storingsvrije en goed werkende installaties te garanderen.

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden monitoren wij de gebouwprestaties. Hierdoor ontdekken we eventuele afwijkingen in een vroeg stadium en maken we inzichtelijk waar energiebesparingen mogelijk zijn.

In een duurzaam meerjaren onderhoudsplan leggen wij de status van de installaties vast en maken wij de levensduur inzichtelijk. 

Benieuwd hoe ons team te werk gaat?

“Wij draaien storingsdiensten met onze eigen monteurs. We weten wat er bij onze klanten speelt en komen altijd met een passende oplossing.”

Sjors van Rengs

Servicemonteur

Gebouwprestaties

Wij willen graag weten hoe gebouwen en onze installaties presteren. We maken energiestromen inzichtelijk en monitoren het binnenklimaat. Door deze informatie te verzamelen zijn we in staat om onze installatieprestaties te blijven verbeteren.

We zien vaak dat er verbeteringen mogelijk zijn, zonder dat er (hoge) kosten aan verbonden zijn. Zo staat de verwarming vaak aan op momenten dat een gebouw niet in gebruik is. Door de regeltechniek hierop aan te passen, gaat het verbruik snel omlaag.

Ook wordt inzichtelijk of bepaalde onderdelen niet naar behoren functioneren, waardoor we storingen voor zijn.

Inspecties en keuringen

Met het bouwbesluit ligt er een wettelijke basis voor het keuren en inspecteren van werktuigbouwkundige installaties.

Inspecties en keuringen zijn noodzakelijk om een veilige en storingsvrije werking van onze installaties te garanderen. Daarnaast zorgt dit dat de levensduur van de installaties wordt verlengd. Het tijdig identificeren en verhelpen van slijtage of schade kan kostbare vervangingen of grootschalige reparaties namelijk voorkomen.

Wij nemen wettelijke inspecties en keuringen op in ons onderhoudscontract.

Onderhoud en storingen

Wij stellen voor al onze klanten een onderhoudscontract op, waarin we de afspraken met elkaar vastleggen. 

Het basispakket omvat alle wettelijke keuringen, inspecties en andere onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor een storingsvrije en optimale werking van de installaties. 

Om een juiste inschatting te maken van de omvang van de onderhoudswerkzaamheden voeren wij een nulmeting uit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gebouwprestaties te meten en een duurzaam meerjaren onderhoudsplan op te stellen.

Wij beschikken over een 24-uurs storingsdienst, met onze eigen medewerkers. Zij draaien om de beurt een consignatiedienst. Door onze platte organisatie zijn onze lijnen kort en zijn wij flexibel om snel te schakelen. 

© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creƫert & LR Internet