Een gezonde omgeving bouwen én behouden, dat is waar Van Tilburg Energie Design voor staat. Wij ontwikkelen en realiseren een omgeving waar mensen zich goed voelen en mensen optimaal kunnen presteren. Hierbij kijken we zowel naar de behoefte van de mens als naar de economische en ecologische ontwikkelingen. Samen dragen we bij aan een betere wereld waar mensen zich goed voelen en goed blijven voelen.

Van Tilburg Energie Design hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Mocht u na het lezen van deze verklaring vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van Tilburg Energie Design
Expeditiestraat 2
5961 PX Horst
info@vantilburgbv.nl
077-398 8040

Verwerking van persoonsgegevens van relaties
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn registreren wij een aantal persoonsgegevens van u: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens verwerken we voor de volgende zaken:

 • Een passend advies en voorstel te maken.
 • Een project in goede banen te leiden.
 • De service- en onderhoudswerkzaamheden op uw locaties op een zo goed mogelijke wijze te verrichten.
 • U op de hoogte houden van belangrijk ontwikkelingen binnen Van Tilburg Energie Design.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te verwerken, werken wij samen met een aantal externe partijen. Buiten de medewerkers van Van Tilburg Energie Design hebben deze partijen toegang tot uw gegevens. Wij hebben met alle partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij uw gegevens enkel gebruiken voor de eerder genoemde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens inschrijvingen nieuwsbrieven
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief vragen wij u uw e-mailadres, voor- en achternaam achter te laten. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in onze mailinglijst. U geeft ons hiermee toestemming om deze gegevens te verwerken voor de nieuwsbrieven.

Deze persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend om u via e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de activiteiten binnen Van Tilburg Energie Design. Wij sturen u niet meer dan 12 e-mails op jaarbasis.

Wij werken samen met een aantal partijen om onze website te onderhouden en e-mails te verzenden. Ook met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wanneer u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel de inhoud van onze communicatie aan te passen naar wat voor u relevant is.

Wij bewaren uw gegevens zolang u staat ingeschreven. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zullen wij uw gegevens binnen drie maanden wissen uit onze mailinglijst. U kunt u op elk willekeurig moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door onderaan in de e-mail op de link ‘afmelden voor nieuwsbrief’ te klikken.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

Gebruik van cookies op onze website
Wij gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website, om zo de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt u gevraagd hier toestemming voor te geven. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt en niet worden gebruikt voor advertentiedoeleinden.
 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens, die wij hebben opgeslagen, in te zien, over te dragen, te beperken, aan te passen, te rectificeren of te verwijderen. U heeft het recht om vergeten te worden en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt dit verzoek indienen via info@vantilburgbv.nl. Afhankelijk van de complexiteit van het gewenste verzoek kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Mocht u klachten hebben rondom deze privacyverklaring, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u uw gegevens niet achter wenst te laten, kunnen wij u niet garanderen dat wij onze projecten kunnen uitvoeren op het serviceniveau dat u van ons gewend bent.

Bewaartermijn
Van Tilburg Energie Design bewaart uw gegevens gedurende de overeenkomst en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle medewerkers van Van Tilburg Energie Design, die werken met uw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met alle partijen die uw gegevens verwerken.
 • We hanteren een actief wachtwoordbeleid op al onze apparaten.
 • Toegang tot software met klantgegevens is beperkt op basis van functiescheiding.
 • Documenten worden centraal beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk bij juiste autorisatie.
 • We hebben een up-to-date ICT-infrastructuur waarbij beveiliging een van de belangrijkste pijlers is.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG en het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vantilburgbv.nl.
Mocht u klachten hebben rondom deze privacyverklaring, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Op deze pagina is de meest recente versie van de privacyverklaring te raadplegen.

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 28 juli 2023.

© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creƫert & LR Internet