Energiemanagement - Stappenplan naar verduurzaming

Bij de implementatie van energiemanagement werken wij met een vast stappenplan. Zo zetten wij de weg naar verduurzaming in. Eerst brengen we de huidige situatie in kaart. Dit doen we aan de hand van de wettelijke verplichtingen, energielabels, energieverbruik op hoofdniveau, bouwfysica (gebouwschil), binnenklimaat, vastgoedstrategie en sectorale routekaart. De huidige situatie bepaalt het nulpunt op de routekaart van de verduurzaming van het vastgoed.

Als de huidige situatie bekend is adviseren wij welke maatregelen nodig zijn om het energieverbruik te verminderen en het energielabel te verbeteren. Wij werken hierbij volgens de Trias Energetica.

Voor elke maatregel werken we de investeringskosten en een tijdpad uit en geven aan wat het effect is op de onderhoudskosten, het energieverbruik en de -kosten, het energielabel en het comfort. Door inzet van een hydraulisch simulatiemodel bepalen we op voorhand hoe groot de CO2- reductie is bij toepassing van een bepaalde verduurzamingsmaatregel.

De stappen die gezet worden tijdens de route naar verduurzaming toetsen we door middel van de Plan-Do-Check-Act Methodiek (PDCA). Nadat de maatregel is genomen, controleren we de gewenste koers en kijken we of de genomen stappen ook het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Zijn er wijzigingen in de wet- en regelgeving? Of technische ontwikkelingen? Dan kijken we of het stappenplan bijgesteld dient te worden. Dit blijven we herhalen totdat het gebouw minimaal Paris Proof is.

Waar mogelijk ondersteunen en adviseren we ook bij de onderbouwing van subsidieaanvragen zoals de DUMAVA, SUVIS of ISDE-subsidie.

Besparingen
De hoge energieprijzen drukken enorm op het beschikbare budget voor de bedrijfsvoering. Samen zorgen we ervoor dat er meer grip komt op de energiekosten. 
Bij het correctief- of preventief vervangen van installatieonderdelen onderzoeken wij vooraf of er duurzamere oplossingen ingezet kunnen worden, met een lager energieverbruik. Hiervoor wordt een energiebesparingsberekening uitgewerkt, waarna een onderbouwde keuze gemaakt wordt.

Een andere stap is het implementeren van een energiemanagement-systeem. Hiermee maken we de hoofd-energiestromen en indien nodig ook bepaalde deelstromen inzichtelijk.  Dataverzameling geeft inzicht en stelt ons in staat om gericht de juiste energiebesparende maatregelen te adviseren.

Quick wins

Om te beginnen nemen wij maatregelen om snel energie te besparen. Zo staat vaak de verwarming of ventilatie aan op momenten dat het gebouw niet in gebruik is. Door de regeltechniek hierop aan te passen, gaat het verbruik snel omlaag. Ook stellen we stooklijnen bij om overcapaciteit tegen te gaan. Daarnaast maken we gebruikers bewust van de invloed die zij hebben op het energieverbruik.

Op deze manier verspillen we geen energie en is de eerste stap naar verduurzaming gezet!

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Om een gebouw stapsgewijs te verduurzamen is het van belang dat wij de toekomstvisie van de gebruiker kennen. Is er een grootschalige renovatie gepland? Blijft het gebouw de komende jaren in gebruik door dezelfde doelgroep? Zijn er plannen om te verhuizen naar een nieuwe locatie? Al deze zaken nemen we mee bij het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Naast de visie van de klant zetten we alle wettelijke verplichtingen op een rij.  De overheid heeft een hoop wetten en regels opgesteld voor energiebesparende maatregelen in de utiliteitsbouw.

Ook maken we een doorkijk naar doelstellingen uit het klimaatakkoord. Zodat we nu de juiste keuzes maken om aan de doelstellingen van 2050 te voldoen.

We brengen energiemeters aan om het energieverbruik in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe energiestromen lopen. Daarnaast voeren we inspecties en metingen uit om inzicht te krijgen in het gebouw en de installaties. De gebruiker krijgt toegang tot een dashboard, waar hij real-time het energieverbruik ziet. In een maandelijks rapport krijgt hij een samenvatting van de metingen en benoemen wij de kansen en risico’s. Wij stellen een maatwerkadvies op voor het vervolgtraject.

Benieuwd hoe dit stappenplan voor jouw gebouw eruit ziet? Neem contact op met onze collega Arjan Peeters of Bas Peeten.

Terug naar overzicht
© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creƫert & LR Internet