Graaddagen

We moeten met z’n allen verduurzamen en minder energie verbruiken. Maar hoe weet je nu of alle maatregelen die je hebt genomen ook daadwerkelijk gezorgd hebben voor een energiebesparing?

Je kunt natuurlijk het huidige energieverbruik vergelijken met het energieverbruik dat je had voor de genomen maatregelen. Maar hoe zit het met de schommelingen in de buitentemperatuur? De ene winter is namelijk kouder dan de andere.

"Vergelijk appels met appels"

Om appels met appels te vergelijken bepaal je de energiebehoefte van je gebouw met behulp van graaddagen, een maatstaf voor de buitentemperatuur. De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen of te koelen is namelijk afhankelijk van de buitentemperatuur.

Stel je gebouw moet verwarmd worden wanneer het buiten 18 graden of kouder is. Dan is deze buitentemperatuur je referentietemperatuur. Als de gemiddelde dagelijkse buitentemperatuur in een periode lager is dan 18 graden, zijn er graaddagen voor verwarming. Is het bijvoorbeeld 15 graden op een dag, dan heb je die dag 3 graaddagen. Graaddagen zijn dus geen dagen, maar rekeneenheden. Voor iedere dag wordt het verschil berekend en deze graaddagen tel je bij elkaar op.

Vervolgens bereken je het energieverbruik per graaddag over een bepaalde periode. Dit energieverbruik vergelijk je dan met het energieverbruik van een eerdere periode. Op deze manier kom je tot een realistisch vergelijk en weet je of de energiebesparende maatregelen effectief zijn geweest!

Meer informatie?
Soms zijn kleine aanpassingen aan de installatie of de instellingen al genoeg om een verschil in het energieverbruik te zien. Wil jij ook de energie-efficiëntie van je gebouw verbeteren? Neem contact op met Bas Peeten!


Rekenvoorbeeld

Stel, in 2022 verbruik je 5000 m3 gas en waren er 2700 graaddagen. Na het nemen van energiebesparende maatregelen verbruik je in 2023 4800 m3 gas en waren er 2850 graaddagen. Zoals aan het aantal graaddagen te zien is, was 2023 met 2850 graaddagen kouder dan 2022 met maar 2700 gewogen graaddagen.

In 2022 was het gasverbruik per gewogen graaddag: 5000 ÷ 2700 = 1,85 m3/graaddag.
In 2023 was dit: 4800 ÷ 2850 = 1,68 m3/graaddag.

Het gasverbruik per graaddag is in 2023 lager dan in 2022. Gecorrigeerd voor weersinvloeden, is er door de energiebesparende maatregelen 9% minder energie gebruikt. Immers, 1,68 m3/graaddag komt overeen met 91% van 1,85 m3/graaddag, dus 9% (= 100 - 91) minder verbruik.

Wanneer je geen rekening houdt met de weersinvloeden dan zou je uitkomen op een besparing van slechts 4%. Want 4800 m3 komt overeen met 96% van 5000 m3, dus 4% minder. Deze rekenwijze geeft een te laag besparingspercentage. Dit komt door het koudere weer in 2023 ten opzichte van 2022.

Terug naar overzicht
© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creƫert & LR Internet