Trias Energetica

Wij werken volgens de driestappenstrategie van de Trias Energetica, om zo tot een energiebewust ontwerp te komen. Dit model passen we toe op alle projecten die wij uitvoeren: voor renovaties, nieuwbouw, maar ook in onze energiestudies voor klanten.

Het model bestaat uit drie stappen:

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.

Op de eerste plaats, vermijd het gebruik van energie. Voorkom verspilling, beperk de energievraag. Hieraan gekoppelde acties zijn bijvoorbeeld het thermisch isoleren van het gebouw of het uitschakelen van de verwarming waar niemand aanwezig is. Hele eenvoudige handelingen zijn het licht uit doen wanneer je als laatste een ruimte verlaat. Een ingrijpende handeling is bijvoorbeeld het gebouw en de gebouwverwarming zó aanpassen dat het mogelijk is om met een lage temperatuur het gebouw te verwarmen. In dit laatste geval zijn zowel de energie- als exergieverliezen lager.

2. Maximaal gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind, water, zon en restwarmte.

Wanneer energieverspilling is voorkomen en de energievraag is beperkt, blijft er nog de hoeveelheid energie over die benodigd is. Die hoeveelheid energie willen we zoveel mogelijk op een duurzame manier opwekken door het gebruik van hernieuwbare bronnen. Dit zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, biomassa en getijde-energie. Maar geen fossiele brandstoffen zoals olie, gas, steenkool of kernenergie. Een actie die hierbij hoort is bijvoorbeeld het installeren van warmtepompen. Warmtepompen halen ongeveer tweederde van de te leveren energie uit de bodem of de lucht en eenderde uit elektriciteit. Die elektriciteit kan duurzaam opgewekt worden door bijvoorbeeld zonnepanelen.

3. Voor de resterende behoefte, fossiele brandstoffen inzetten met een zo hoog mogelijk rendement.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om de volledige energievraag duurzaam op te wekken. Wat dan nog resteert aan energievraag moet met een zo hoog mogelijk rendement opgewekt worden uit fossiele bronnen. Een voorbeeld hierbij is de inzet van een hoog rendement (HR) cv-ketel. Ook "compensatie", zoals het terug planten van bomen valt hieronder.

Trias energetica heeft een vaste plek in de filosofie van Van Tilburg Energie Design. Bij ieder project waarbij warmte en/of koeling nodig is stellen wij ons de vraag: Hoe kunnen we op een slimme manier een duurzaam en gezond gebouw voor mens en milieu realiseren,  dat energie-efficiënt is maar ook financieel rendabel? We willen onze aarde niet onnodig belasten en ons advies gaat dan ook verder dan de technische installaties. We denken al in een vroeg stadium mee over de thermische schil van het gebouw en het gebruik van materialen. Tijdens de bouw voeren we desgewenst controles en metingen uit om te bepalen of de bouwconstructies conform opdracht worden uitgevoerd. Klopt de isolatie? Zijn de bouwkundige details goed uitgevoerd? Zijn er geen luchtlekkages? We kunnen zelfs zo ver gaan dat we middels een gebouwsimulatie een voorspelling doen over het energiegebruik van het gebouw en de totale kosten van de gebouwinstallaties en energiegebruik over een bepaalde periode (Total cost of ownership). 

Het begrip Trias Energetica werd in 1996 geïntroduceerd door Novem (E. Lysen). Als strategie is dit uitgewerkt door TU Delft (C. Duijvestein). Meer achtergrond over het model is te vinden op het infoblad van RVO Nederland

Terug naar overzicht
© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creƫert & LR Internet