Van Tilburg Energie Design is al jaren een vaste partner van de gemeente Horst aan de Maas. Wij geven advies over het installatieontwerp, het comfortniveau en het energieverbruik van het maatschappelijk vastgoed. Hierbij helpen wij met de realisatie van de duurzaamheidsambities van onze gemeente.

Wij hebben de afgelopen jaren diverse panden, zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten, succesvol verduurzaamd.

Beheer en onderhoud

Eén van onze servicetechnici is volledig beschikbaar voor het oppakken van storingen die spelen binnen de gemeentelijke accommodaties in Horst aan de Maas. Wij zijn bekend met alle gebouwen en kennen de cultuur en de manier van werken binnen de gemeente. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in diverse tools waarmee we een uitstekend inzicht krijgen in de conditie van alle installaties en onderdelen.

Wij ontzorgen de Sectie Vastgoed Beheer van Gemeente Horst aan de Maas met het dagelijks-, planmatig en investeringsonderhoud met onze hoogwaardige dienstverlening. Ons doel van de onderhoudswerkzaamheden is enerzijds zorgen dat de installaties blijven functioneren op het vereiste kwaliteitsniveau en anderzijds het zoveel als mogelijk tegengaan van veroudering van de elementen.

Met behulp van onderstaande tools en rapportages beheren wij de installaties:

  • O-prognose (0-meting), deze wordt opgesteld conform NEN2767.
  • VGMIS van de gemeente Horst aan de Maas, de onderhoudsrapportages, inspectierapporten, werkbonnen, installatietekeningen en MJOP worden hierin verwerkt.
  • Gebouw Beheer Systeem, voor het op afstand monitoren en beheren van de installaties zodat deze optimaal blijven functioneren.

Door het correct uitvoeren van het preventief onderhoud aan de installaties beperken we de storingen, defecten en verlengen we de levensduur. Hiermee realiseren we een kostenreductie en neemt de energie-efficiëntie toe.

“Wij monitoren onze installaties op afstand. Zo zorgen wij voor een optimale werking, met een laag energieverbruik en een fijn binnenklimaat."

William Wulms

Verkoopadviseur

© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creëert & LR Internet