Partners

Voor het onderhoud en beheer van de W-installaties heeft Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) na een aanbestedingsprocedure gekozen voor Van Tilburg Energie Design.

We hebben met SOML een beheerovereenkomst afgesloten. Hierin staat dat wij SOML helpen bij het verduurzamen van de schoolgebouwen. Wij geven SOML een maatwerkadvies waarbij wij werken volgens een vast stappenplan. Hierbij streven we naar een optimaal binnenklimaat bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

Verduurzaming onderwijsgebouwen

Duurzame schoolgebouwen zijn nodig voor goed onderwijs. 

Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en lage CO2-uitstoot en is betaalbaar, ook in de exploitatiefase. 

Een gezond binnenklimaat leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim.

In de sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen, komen onderwijs en gemeenten samen in actie voor duurzame schoolgebouwen.

“Met een aantal kleine aanpassingen hebben we samen een flinke energiebesparing weten te realiseren."

Bas Peeten

Verkoopadviseur

© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creƫert & LR Internet