Verduurzamingsadvies Roncalli

Roncalli is gerealiseerd tussen 2002 en 2004, waarna er in de loop der jaren verschillende verbouwingen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden. Naast de 118 appartementen met eigen badkamer, heeft iedere verdieping een gezamenlijke huiskamer. Centraal zijn er onder andere een restaurant, huiswinkel, pedicure, kapsalon en behandelruimte voor fysio- en ergotherapie.

Naast het doel van Proteion om hun vastgoed te verduurzamen zijn er nog een aantal maatschappelijke en wettelijke kaders die de verduurzaming van vastgoed verplicht stellen:

 • Klimaatakkoord
 • Energiebesparingsplicht
 • Energy Performance of Buildings Directive EPBD III
 • Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen
 • Veroudering vastgoed

Verduurzamingsadvies

Van Tilburg Energie Design maakt voor Proteion inzichtelijk welke stappen er op welk moment nodig zijn om voor hun zorgcentrum in Roermond de energietransitie te laten slagen.

Energiekompas

De energiezuinigheid van het gebouw wordt getoetst met behulp van het energielabel. Het energielabel zegt iets over het theoretische energieverbruik van het gebouw. Het werkelijke energieverbruik geeft aan hoe het gebouw daadwerkelijk presteert. Hierbij hanteren wij de WEii-score (Werkelijke Energie intensiteit indicator). Ofwel het werkelijke energieverbruik in kWh/m². Daarnaast betekent een laag energieverbruik ook een lage CO2-uitstoot. 
Door deze beide methodes te combineren maken wij inzichtelijk hoe het bestaande pand nu presteert.

Huidige situatie

Als eerste brengen we de huidige situatie in kaart. Zo wordt inzichtelijk waar het gebouw zich op dit moment bevindt op de routekaart. Dit doen we aan de hand van de volgende gegevens:

 • Vastgoedstrategie
 • Wettelijke verplichtingen Energielabel
 • Energieverbruik op hoofdniveau
 • Opname van de installaties (nulmeting)
 • Bouwfysica (gebouwschil)
 • Binnenklimaat

De huidige situatie bepaalt het nulpunt in de routekaart van de verduurzaming van het vastgoed.

Quick Wins

Tijdens deze eerste stap verwachten wij al maatregelen te kunnen nemen om snel energie te besparen. We kijken op hoofdniveau naar de grote energieverbruikers. Als tijdens de nulmeting blijkt dat er optimalisaties in de stooklijnen mogelijk zijn, of dat de regeltechniek op andere plaatsen eenvoudig bij te stellen is, passen we de instellingen direct aan. Op deze manier verspillen we geen energie en is de eerste stap naar verduurzaming gezet. 

Routekaart

Als de huidige situatie bekend is, brengen wij in kaart welke maatregelen nodig zijn om het energieverbruik te verminderen en het energielabel te verbeteren. We stippelen hiervoor de route uit om tot de Paris Proof doelstelling te komen.

 

We werken volgens de Trias Energetica: het beperken van de energievraag en maximaal gebruik maken van duurzame energiebronnen. Om de gemaakte stappen in de routekaart te onderbouwen gebruiken wij simulatiesoftware voor het gebouw en de installaties. 

In ons advies geven wij aan welke maatregelen Proteion voor locatie Roncalli kan nemen op zowel installatietechnisch als bouwkundig vlak om een stap te zetten op de routekaart. Wij werken voor elke maatregel de globale investeringskosten uit en geven aan wat het effect is op:

 • Het energieverbruik en de -kosten
 • Het energielabel
 • Wijzigingen in comfort in het pand
 • Invloed op nuts-voorzieningen

Mogelijke vervolgstappen zijn:

 • Implementatie EMS (energiemanagementsysteem)
 • Optimalisatie van de gebouwschil
 • Installatie-optimalisaties
 • Bewustwording gebruikers over hun invloed op het energieverbruik

Plan-Do-Check-Act Methodiek

 

De stappen die gezet worden tijdens de routekaart naar verduurzaming toetsen we door middel van de Plan-Do-Check-Act Methodiek. Op het moment dat de maatregel is genomen, controleren we de gewenste koers en kijken we of de genomen stappen ook het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Zijn er wijzigingen in de wet- en regelgeving? Of technische ontwikkelingen? Dan kijken we of er aanpassingen in het stappenplan nodig zijn.

Dit blijven we herhalen totdat het gebouw Paris Proof of WENG is.

Verduurzamingsadvies

In het rapport dat Proteion voor locatie Roncalli van ons ontvangt maken we een samenvatting van de huidige situatie en schetsen we de gewenste situatie aan de hand van bovenstaande zaken.

We werken op hoofdlijnen een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan uit (DMJOP) en geven we een onderbouwd overzicht van alle maatregelen die daarbij nodig zijn.

Met dit verduurzamingsadvies is Proteion voor locatie Roncalli klaar om de energietransitie in gang te zetten. Proteion voldoet met dit plan aan alle wettelijke verplichtingen. Daarnaast vullen we het plan aan met een “Maatwerkadvies” zoals door RvO verplicht. Hiermee kan Proteion het plan gebruiken als onderlegger voor de aanvraag van DUMAVA subsidie.

Benieuwd hoe een verduurzamingsadvies er voor jullie vastgoed uitziet? Neem dan contact op met Arjan of Johan.

Lees meer
Lees minder
Verduurzamingsadvies Roncalli

“Als de huidige situatie bekend is brengen wij in kaart welke maatregelen nodig zijn om het energieverbruik te verminderen en het energielabel te verbeteren. We stippelen hiervoor de route uit om de Paris Proof doelstelling te halen.”

Arjan Peeters

Verkoopadviseur

Opdrachtgever Proteion
Locatie

Roermond

© Van Tilburg Energie Design
website ontwikkeld door Kempen Creëert & LR Internet